Åsa Yndeheim

OM MIG

Som ung fick jag höra talas om att en persons oförmåga att lära sig att cykla kunde bero på att man som liten hoppade över vissa utvecklingsstadier. Det fångade mitt intresse och sedan dess har sambandet mellan kroppen, själen och vad vi tidigare varit med om intresserat mig djupt. Jag har ett stort intresse för personlig utveckling, samtal, relationer, kommunikation och andlighet.


Under åren har jag studerat och utvecklat mig inom pedagogik, psykologi, ledarskap, grupputveckling, kommunikation, personlig utveckling och esoterik.

Jag har utforskat, och utforskar fortfarande läkande i kropp och själ. På olika sätt har jag lett mig själv genom begränsningar mot ett friare liv. Jag har lärt mig att skapa plats i kroppen för alla sorters känslor. Känslor är i grunden energi på olika frekvenser.


När jag för flera år sedan fick upp ögonen för sårbarhetens starka förvandlingskraft fick jag en stor skjuts i min utveckling. På vägen har jag tagit hjälp av andra människor i form av kurser och coaching. Jag har mejslat fram min egen metod att arbeta med mig själv och andra. Vi är ständigt under utveckling och jag tror inte att det finns något stopp i detta jordeliv på hur långt vi kan komma, det finns alltid mer att upptäcka av sig själv.Kurser och utbildningar;


Lärarutbildning

EQ-kurser

True Prosperity, personlig utveckling

UGL-kurs, utveckling av grupp och ledare

Whole Body Intelligence coach

Nia-instruktör

Rosenmetoden

Somatics

Livstoner

Coachingprogram- Lev ditt sanna jag

Living in Purpose, personlig utveckling


På egen hand har jag studerat bland annat;


Meditation

Anknytningsmönster

Shamanism

Attraktionslagen

Kvantfysik

Bindvävsstretching