Jag tror på samtalets läkande kraft. Att bli hörd och sedd är en viktig del i ett coachingsamtal. Jag hjälper dig att utforska det som ännu inte är medvetet för dig eftersom vi i hög grad styrs av det. Ju tryggare vi känner oss desto mer av våra undermedvetna blockeringar vågar vi släppa fram.


För att vi ska kunna känna oss trygga behöver vi ha ett avslappnat nervsystem. Nervsystemet kan vara överaktivt på grund av stress, obearbetade känslor och olösta upplevelser i det förgångna. Vid utmaningar blir vår respons att kämpa, fly eller frysa.


När du jobbar med mig hjälper jag dig att få ett lugnare nervsystem, både under vår session och genom verktyg att använda dig av i din vardag. Du tränas i emotionell reglering. Detta tillsammans med samtal skapar en kraftfullt start för förändring och läkning.


Ibland kan livet kännas utmanande, men den situation du är i just nu är den rätta situationen för din utveckling framåt. Jag är där och stöttar dig genom förändringsprocessen. Mitt mål är att du ska hitta och uttrycka ditt autentiska jag, att du ska känna dig friare och ha verktyg att leda dig själv vidare.


Varje resa börjar med ett första steg.


Välkommen att boka ett gratis telefonsamtal på 15 minuter för att se om vi passar för varandra.

Därefter sker coachingen på Teams eller telefon.